sản phẩm dịch vụ

thông tin liên hệ
Ms. Hồng Vân
- 0934 568 346

Vải sợi các loại

Vải interlock 50D
Vải interlock 50D
Vải interlock 70D
Vải interlock 70D
Canvas 265
Canvas 265
Caro Gân
Caro Gân
Herring Bone
Herring Bone
Kate Silk
Kate Silk
Kate TC 65,35
Kate TC 65,35
Lưới x2
Lưới x2
Lưới x3
Lưới x3
Poly Oxford
Poly Oxford
Poly Pongee
Poly Pongee
Single Jersey
Single Jersey